Realizace ZELENO-MODRÉHO SRDCE NOVÉHO VRÁTA – díl II.

24 Bře

Dne 9.3. 2022 proběhla na Magistrátě města Českých Budějovic schůzka, kde jsme probírali možné další kroky, jak postupovat při realizaci projektu, a jak jej financovat. Schůzky se za Spolek T.G.M. novevrato.cz zúčastnila Eva Semančíková, dále paní architektka Lenka Marcínová a zástupci jednotlivých odborů rozvoje a veřejných zakázek, investic, školství a tělovýchovy, ochrany životního prostředí, zástupce Lesů a rybníků Českých Budějovic, a také pan ředitel ZŠ a MŠ T.G.Masaryka v Novém Vrátě.

Jak jsme psali v předcházejícím článku, celkový rozpočet na park je přibližně 6x větší, než je pro nás alokována částka v participativním rozpočtu města. Bohužel, podíváme-li se na vývoj politické situace a růst cen, můžeme předpokládat spíše jejich skokový růst a s jistotou můžeme jen konstatovat, že nikdo nedokáže předpovídat, kam až se zdražování může vyšplhat. Proto se nám velice hodí rozdělení projektu na jednotlivé stavební objekty a v rámci schůzky jsme zvažovali, které stavební objekty jsou v současné době prioritní. Po diskusi jsme se shodli, že nejprve bude z participativního rozpočtu, realizováno workoutové hřiště, protože pro náctileté děti není nikde v Novém Vrátě místo pro aktivní odpočinek.

Plocha s workoutovým hřištěm bude umístěná v rohu parku za rybníky. Posilovací prvky, basketbalový koš, pingpongový stůl a lavičky budou umístěny na dvou dopadových plochách z umělých materiálů (tartanová dopadová plocha a plocha z gumových dopadových dlaždic). Všechny prvky jsou navrženy tak, aby byly odolné a vydržely nejen aktivitu dětí, ale i vandalismus některých osob. Ve směru k pozemkům Kovošrotu bude okolí workoutového hřiště zčásti lemováno kari sítěmi upevněnými v dřevěném rámu, aby dětem nelétal míč na sousední oplocené pozemky.

V současné době je projekt na stavebním odboru magistrátu města, aby bylo posouzeno, zda bude nutné na realizaci stavební ohlášení nebo oznámení. Předpokládáme, že do 3 měsíců, bude poté moci být vypsána veřejná soutěž na zpracovatele workoutového hřiště a do konce roku bychom se snad mohli dočkat alespoň nějakého realizovaného prvku.

Na zbylé etapy úprav celého Zeleno-modrého srdce Nového Vráta, pak hledáme možnosti financování z jiných dotačních titulů. Rozšíření a realizace školní zahrady závisí na tom, kdy město realizuje nástavbu školy a její zateplení, jak ve svém projevu obyvatelům města Českých Budějovic přislíbil pan Primátor Svoboda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *