Co to vlastně je participativní rozpočet?

24 Zář

Hlavní myšlenkou participativního rozpočtu (PaRo) je umožnit občanům rozhodovat o obecním rozpočtu. A to nejen hlasováním o rozdělování rozpočtu na jednotlivé investice, ale i samotné navržení na jaké investice bude PaRo použit. Každopádně – forma, realizace a typ PaRo se liší případ od případu. Příčinou těchto rozdílů je především to, že PaRo má celou řadu přínosů. A jednotlivé lokality, regiony nebo obce zavedly PaRo za účelem využití jednoho či více těchto přínosů.

Jak rozlišit, zda již jde o PaRo či nikoliv? Odpověď lze nalézt u jednoho z účastníků PaRozu v Brazílii, která je průkopníkem této přímé metody rozdělování financí a jsou zde s ním nejdelší zkušenosti: “Pokud cítíme, že jsme rozhodli my, jde o PaRo, pokud cítíme, že rozhodl někdo jiný, o PaRo nejde.

Participativní rozpočet zapojuje obyvatele přímo do procesu rozhodování o výdajích a prioritách určité části veřejného rozpočtu. V našich podmínkách bývá zvykem v první fázi vyčlenit na PaRo 1% z rozpočtu obce. A postupně tuto hranici zvyšovat. PaRo především znamená zapojení obyvatel a komunit do sousedských diskusí a do volby rozpočtových priorit, do tvorby návrhů výdajů. Proces PaRo může být vymezen územně nebo tématicky. Zároveň PaRo umožňuje obyvatelům následnou kontrolu a monitoring výsledků vítězných návrhů, s cílem zajistit informace nutné pro další kolo PaRo. PaRo je obvykle vyhlašován pro každý rok. Je potřeba zajistit propagaci této pro obyvatele nové možnosti, s vysvětlením principu a možností, které PaRo přináší.

Základní přínosy PaRo :

  • Návrhy na investice financované z rozpočtu města navrhují sami občané
  • Sami občané také hlasováním vybírají návrhy, které podporují
  • Participativní rozpočet se vyhlašuje každý rok
  • Zcela transparentní rozdělování financí města
  • Posiluje sounáležitost občanů s obcí a sousedské vztahy


Hlasování o vítěze v participativním rozpočtu města bylo vyhlášeno. Pokud chcete podpořit náš projekt, hlasujte pro něj na adrese:

https://probudejce.cz/hlasovani/

Děkujeme