Podpořte zelenomodré srdce Nového Vráta

15 Zář

Zeleno-modré srdce Nového Vráta – místo pro setkávání, relaxaci a hry nejen pro obyvatele Nového Vráta. Chceme obnovit prostory parku kolem rybníčků, školní zahrady, prostranství před školou, malého parčíku s pomníkem padlým vojínům Vráta-Hlinska v 1. světové válce, ale také „zapomenutého“ pozemku města u Kovošrotu (k.ú. 1264/5). Cílem tohoto projektu je vypracování ideové studie a následné projektové dokumentace, které navrhnou jednotnou vizi a koncepci pro daný prostor a jeho využívání v budoucnu. Toto je prvním a nezbytným krokem k celkové obnově území. Na základě studie a projektové dokumentace se bude možné v příštích letech ucházet o vlastní realizaci jednotlivých prvků parku, ať už opět z participativního rozpočtu, rozpočtu města nebo jiných projektových výzev.

Svým charakterem a lokalizací je navrhovaný prostor k řešení ideálním prostranstvím pro volnočasové aktivity cca pro 1100 obyvatel lokality Nového Vráta a Hlinska. Park za školou je široko daleko jediným větším veřejným prostranstvím a zároveň prostranstvím pro společenská setkání, které je a do budoucna bude v této lokalitě. Plocha, kterou mohou lidé využívat pro volnočasové aktivity, je cca 1 ha. Cílem studie je navrhnout a uspořádat prostor tak, aby uvedená prostranství na sebe navazovala a park mohli využít děti i obyvatelé všech věkových kategorií z okolí.

Studie se bude zabývat rozšířením školní zahrady, úpravou prostor okolo školy a pomníku padlým vojínům, obnovou parku – návrhem hracích ploch s prvky pro malé děti, herních prvků pro děti 10+, vymezením plochy pro trénink hasičů, vymezením plochy pro shromažďování lidí při společenských akcích a v neposlední řadě vymezením a úpravou místa pro odpočinek a posezení v parku.Hlasování o vítěze v participativním rozpočtu města bylo vyhlášeno. Pokud chcete podpořit náš projekt, hlasujte pro něj na adrese:

https://probudejce.cz/hlasovani/

Děkujeme